• safw

Სერტიფიკატი

ASTM E2358-17 AG10 იატაკზე შუშის მოაჯირის სისტემის ტესტის ანგარიში

0001
0002
ASTM ტესტის ანგარიში AG10

ASTM E2358-17 AG20 სართულზე შუშის მოაჯირის სისტემის ტესტის ანგარიში

0001
0002
AG20-ის ASTM ტესტის ანგარიში

ASTM E2358-17 AG30 გარე შუშის მოაჯირის სისტემის ტესტის ანგარიში

0001
0002
ASTM ტესტის ანგარიში AG30

საპატენტო სერტიფიკატი

მარჯვენა (1)
მარჯვენა (2)
მარჯვენა (3)
მარჯვენა (4)